Downloads

De volgende documenten kunt u downloaden als pdf-bestand.

Klik op de afbeelding om het bestand te downloaden.

Brochure curatele, bewind en mentorschap

Folder curatele, bewind en mentorschap

In deze brochure van de Rijksoverheid kunt u lezen wat curatele, bewind en mentorschap betekenen en wanneer die maatregelen kunnen worden genomen. In paragraaf 2 zijn de maatregelen beknopt weergegeven. Voor het aanvragen of wijzigen van curatele, bewind of mentorschap bestaan speciale formulieren. Achterin dit informatieblad staat vermeld hoe u deze kunt krijgen.

2021.png

Tarieven 2021

Sinds 1 januari 2015 wordt een nieuwe tariefstructuur gehanteerd, welke door de toenmalige Staatssecretaris (Veiligheid en Justitie) is vastgesteld en jaarlijks wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Alg. voorwaarden - AB-1.png

Algemene voorwaarden voor inkomensbeheer

Klachtenregeling.png

Klachtenregeling

Mocht u ondanks onze inspanningen een klacht hebben over onze werkzaamheden, meldt u zich dan eerst bij Wilco Arentsen. Komt u er samen niet uit, dan verwijzen wij u naar de Klachtenregeling van de Samenwerkende Bewindvoerders die beschreven staat in bijgaand document.

Privacyverklaring-AB.png

Privacyverklaring

ARENTSEN Bewindvoering verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in ons bureau en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). De volledige privacyverklaring kunt u hier downloaden als pdf-bestand.