top of page

Inkomensbeheer

Inkomensbeheer (of budgetbeheer) houdt in dat wij op vrijwillige basis alle of een deel van de financiële zaken van iemand onder beheer nemen.

 

Voor wie?

Inkomensbeheer is bedoeld voor mensen die tijdelijk niet in staat zijn om hun eigen financiën te regelen of het gewoon prettig vinden deze zaken uit handen te geven. Daarnaast is het mogelijk om alvast te starten met inkomensbeheer wanneer iemand wacht op de uitspraak van de kantonrechter m.b.t. het beschermingsbewind. Als iemand wilsonbekwaam of vermogend is, dan zal altijd gekozen worden voor beschermingsbewind.

De taken van de inkomensbeheerder

Eigenlijk neemt de inkomensbeheerder dezelfde taken op zich als een bewindvoerder. Hiervoor is echter geen uitspraak van de kantonrechter nodig. De cliënt kan zelf via een machtiging zijn verantwoordelijkheid overdragen aan de inkomensbeheerder. Naast het betalen van de rekeningen zal de inkomensbeheerder bijvoorbeeld ook een belastingaangifte doen, toeslagen regelen en verzorgt hij de administratie. Kortom, een inkomensbeheerder regelt alle zaken die betrekking hebben op iemands financiën.
Inkomensbeheer is bij ons niet mogelijk als er sprake is van problematische schulden.

 

Kosten van het inkomensbeheer

Bij downloads staat het document Tarieven 2024 en hier vindt u de kosten voor het inkomensbeheer. Voor inkomensbeheer is geen bijzondere bijstand mogelijk.  

 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over inkomensbeheer of wilt u graag van onze diensten gebruikmaken? Neem vrijblijvend contact op om uw situatie te bespreken. Als u dat wilt, kunnen wij daarna een kennismakingsgesprek plannen.

Hier vindt u onze contactgegevens.

bottom of page