top of page

Bewindvoering

Bewindvoering (of beschermingsbewind) houdt in dat een door de Rechtbank benoemde bewindvoerder het beheer over iemands financiën overneemt.

 

Voor wie?

Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die tijdelijk of langdurig niet in staat zijn om hun eigen financiële zaken te regelen. Dit kan komen door een lichamelijke en/of geestelijke beperking maar ook door problematische schulden en/of  verkwisting.

De taken van een bewindvoerder

De bewindvoerder die de taken van de cliënt overneemt, is verantwoordelijk voor de financiën en voor de goederen van de cliënt. De cliënt beslist hierover niet meer zelf. Hij mag bijvoorbeeld zijn huis niet verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. De bewindvoerder beslist daarover in overleg met de betrokkene of, als dat niet mogelijk is, met de kantonrechter.
Naast het betalen van de rekeningen zal de bewindvoerder bijvoorbeeld ook een belastingaangifte doen, (bijzondere) bijstand aanvragen, toeslagen regelen, begeleiden naar de schuldhulpverlening, de administratie verzorgen en de jaarlijkse Rekening & Verantwoording opstellen voor de kantonrechter. Kortom, een bewindvoerder regelt alle zaken die betrekking hebben op iemands financiën.

De aanvraag en duur van het bewind

Een verzoek tot onderbewindstelling wordt gedaan bij de kantonrechter. Dit verzoek wordt door de cliënt, diens partner, een familielid of een zorginstelling gedaan. Na een kennismaking met de cliënt en inventarisatie van diens financiële zaken, zal de bewindvoerder de aanvraag verzorgen richting de Rechtbank. De duur van het beschermingsbewind wordt bepaald door de kantonrechter en wordt over het algemeen voor onbepaalde tijd uitgesproken.
Wanneer het mogelijk is, wordt er met de cliënt gewerkt naar financiële zelfredzaamheid. Dit betekent dat de cliënt door de bewindvoerder zo goed mogelijk begeleid zal worden om alle financiële taken uiteindelijk zelf weer op te kunnen pakken.

 

Kosten van het bewind

De maximale kosten voor bewindvoering worden jaarlijks vastgesteld door de kantonrechters. Naast een eenmalige intakevergoeding betaalt de cliënt een maandelijkse bijdrage. Wanneer iemand een inkomen op of net boven bijstandsniveau heeft, worden de kosten vrijwel altijd vergoed vanuit de bijzondere bijstand. Wanneer de cliënt hiervoor in aanmerking komt, dan vraagt de bewindvoerder deze bijstand aan.

 

Meer informatie?

Meer over beschermingsbewind leest u in de folder Curatele, bewind en mentorschap van de Rijksoverheid.

Wilt u graag van onze diensten gebruikmaken?

Neem vrijblijvend contact op om uw situatie te bespreken. Als u dat wilt, kunnen wij daarna een kennismakingsgesprek plannen en u meer vertellen over bewindvoering en/of inkomensbeheer.

Hier vindt u onze contactgegevens.

bottom of page