top of page

Voor Bewindvoering & Inkomensbeheer

En zo gaan wij het doen,

want samen is niet alleen…

About Us

Over ons

ARENTSEN Bewindvoering is een klein kantoor dat beschermingsbewind & inkomensbeheer aanbiedt voor mensen die op financieel vlak onze hulp goed kunnen gebruiken. Wij hechten hierbij aan persoonlijk contact, betrokkenheid en een goede bereikbaarheid. Wij zien onszelf als een steunpilaar voor de cliënt en gebruikmakend van ons netwerk is het doel de financiën overzichtelijk te maken, zodat de cliënt door de bomen het bos weer ziet. Er valt dan een last van de cliënt af, hij/zij komt tot rust. Missie geslaagd.

Een goede samenwerking tussen cliënt en bewindvoerder is van belang en daarbij hebben wij niet alleen oog voor materiële zaken maar ook voor het welzijn van de cliënt.

ARENTSEN Bewindvoering is lid van de branche-vereniging voor wettelijk vertegenwoordigers.

Het Horus-lidmaatschap is een kwaliteitswaarborg, zowel voor de leden als ook voor de buitenwacht.

ARENTSEN Bewindvoering is aangesloten bij de Samenwerkende Bewindvoerders; een samenwerking van een aantal bewindvoerderskantoren. Door deze samenwerking  kunnen wij de kwaliteit van onze diensten continueren en verhogen.

Informatie over deze samenwerking kunt u vinden op de website van Samenwerkende Bewindvoerders.

wix_profielfoto.jpeg

ARENTSEN Bewindvoering is in 2018 door Wilco Arentsen opgericht en dit is een voortzetting van het kantoor Rappórt Doetinchem e.o. Hij is sinds 2013 werkzaam als zelfstandig professioneel bewindvoerder en als zodanig ook benoembaar door de kantonrechter. Daarvoor was hij werkzaam in diverse (financiële) functies in het bedrijfsleven en de publieke sector. Het werkgebied van ARENTSEN Bewindvoering betreft in principe de provincie Gelderland, met name de Achterhoek en De Liemers.

Horus-1.png
Bewindvoering

Bewindvoering

Bewindvoering (of beschermingsbewind) houdt in dat een door de Rechtbank benoemde bewindvoerder het beheer over iemands financiën overneemt.

 

Voor wie?

Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die tijdelijk of langdurig niet in staat zijn om hun eigen financiële zaken te regelen. Dit kan komen door een lichamelijke en/of geestelijke beperking maar ook door problematische schulden en/of verkwisting.

 

De taken van een bewindvoerder

De bewindvoerder die de taken van de cliënt overneemt, is verantwoordelijk voor de financiën en voor de goederen van de cliënt. De cliënt beslist hierover niet meer zelf. Hij mag bijvoorbeeld zijn huis niet verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. De bewindvoerder beslist daarover in overleg met de betrokkene of, als dat niet mogelijk is, met de kantonrechter.

Inkomensbeheer

Inkomensbeheer

Inkomensbeheer (of budgetbeheer) houdt in dat wij op vrijwillige basis alle of een deel van de financiële zaken van iemand onder beheer nemen.

 

Voor wie?

Inkomensbeheer is bedoeld voor mensen die tijdelijk niet in staat zijn om hun eigen financiën te regelen of het gewoon prettig vinden deze zaken uit handen te geven. Daarnaast is het mogelijk om alvast te starten met inkomensbeheer wanneer iemand wacht op de uitspraak van de rechter m.b.t. het beschermingsbewind. Als iemand wilsonbekwaam is of vermogend, dan zal altijd gekozen worden voor beschermingsbewind.

Contact
bottom of page